Filter
SL-33 – ručni čitač iButton-a za kontrolu obilaska
Pogodno za kontrolu obilaska objekta (stražarska služba), evidenciju kretanja vozila u krugu preduzeća i evidenciju radnog vremena na mobilnim radnim mestima (npr, za mobilne ekipe).Kada se terminal SL-33 koristi za kontrolu stražarske službe, touch memorije sa aluminijumskim pločicama TP-1 se postavljaju i fiksiraju na kontrolnim tačkama, a terminalom SL-33 se verifikuje obilazak kontrolne tačke (očita se touch memorija na kontrolnoj tačci).Kada se terminal SL-33 koristi za evidenciju radnog vremena, touch memorije sa aluminijumskim pločicama TP-1 se definišu kao vrste aktivnosti (ulaz, izlaz, službeno itd), a svaki zaposleni ima svoju touch memoriju sa plastičnim držačem DS1990A-F5. Evidencija radnog vremena se obavlja tako što se prvo sa terminalom SL-33 registruje vrsta aktivnosti (ulaz, izlaz…), a zatim se registruju zaposleni.Napaja se sa 9V alkalnom baterijom koja omogućava 3-6 meseci rada. Kada se baterija skoro isprazni, počinje da svetli LED dioda koja upozoravaregistruje vreme, datum i ID-broj touch memorije. Svaki put kad čašicom terminala dodirnemo touch memoriju napravi se registracija (zapis). Zapis sadrži ID-broj touch memorije i trenutno vreme i datum. Uređaj pamti do 2048 registracije u memoriji.Veza sa PC računarom. Terminal se povezuje sa COM portom PC računara uz pomoć priloženog kabla. Ukoliko nema COM port-a, može se povezati preko adaptivnog kabla USB na COM port (preporučujemo Digitus-ove kablove, jer su se pokazali najpouzdaniji).Štampanje izveštaja na osnovu registracija. PC program Comm33 obavlja akviziciju i beleženje na disk registracija sa terminala i slanje komandi terminalu. Omogućava štampanje izveštaja.

€150.00*