Filter
Tip
KatzeReports7 Made in Serbia

€100.00*
SL-33 – ručni čitač iButton-a za kontrolu obilaska
Pogodno za kontrolu obilaska objekta (stražarska služba), evidenciju kretanja vozila u krugu preduzeća i evidenciju radnog vremena na mobilnim radnim mestima (npr, za mobilne ekipe).Kada se terminal SL-33 koristi za kontrolu stražarske službe, touch memorije sa aluminijumskim pločicama TP-1 se postavljaju i fiksiraju na kontrolnim tačkama, a terminalom SL-33 se verifikuje obilazak kontrolne tačke (očita se touch memorija na kontrolnoj tačci).Kada se terminal SL-33 koristi za evidenciju radnog vremena, touch memorije sa aluminijumskim pločicama TP-1 se definišu kao vrste aktivnosti (ulaz, izlaz, službeno itd), a svaki zaposleni ima svoju touch memoriju sa plastičnim držačem DS1990A-F5. Evidencija radnog vremena se obavlja tako što se prvo sa terminalom SL-33 registruje vrsta aktivnosti (ulaz, izlaz…), a zatim se registruju zaposleni.Napaja se sa 9V alkalnom baterijom koja omogućava 3-6 meseci rada. Kada se baterija skoro isprazni, počinje da svetli LED dioda koja upozoravaregistruje vreme, datum i ID-broj touch memorije. Svaki put kad čašicom terminala dodirnemo touch memoriju napravi se registracija (zapis). Zapis sadrži ID-broj touch memorije i trenutno vreme i datum. Uređaj pamti do 2048 registracije u memoriji.Veza sa PC računarom. Terminal se povezuje sa COM portom PC računara uz pomoć priloženog kabla. Ukoliko nema COM port-a, može se povezati preko adaptivnog kabla USB na COM port (preporučujemo Digitus-ove kablove, jer su se pokazali najpouzdaniji).Štampanje izveštaja na osnovu registracija. PC program Comm33 obavlja akviziciju i beleženje na disk registracija sa terminala i slanje komandi terminalu. Omogućava štampanje izveštaja.

€150.00*
SL-84 – četvorokanalni kontroler za ERV i KP
alfanumerički LCD 24×2 sa pozadinskim osvetljenjem4 konfigurabilna čitačka ulaza (iButton, RF, PIN tastature i dr.)4 beznaponska senzorska ulaza4 beznaponska egress ulaza4 konfigurabilna relejna izlaza (12V ili beznaponski, oba polariteta)izlazi su galvanski odvojeni od kontrolera u sve 4 konfiguracijekonfigurabilno trajanje uključenosti sva 4 relejafunkcija evidencije radnog vremena (bafer od 8192 registracije)funkcija kontrole pristupa (ID tabela od 4096 osoba)konfigurabilnost kao PLC (svi događaji utiču na sve izlaze)generisanje slučajnih događaja na svim ulazima sa promenljivom verovatnoćom8 vremenskih događaja za generisanje signala (kraj smene, pauza, …)alarmi za nasilan ulazak (vrata otvorena a rele nije aktivan)alarmi za predugo otvorena vrata (vreme otvorenosti podesivo)AUX konektor za priključivanje još do 8 uređaja (čitači, terminali, …)PC komunikacija preko aktivne 4-žilne strujne petlje (do 1000m)RJ-45 konektor za direktno priključenje na Ethernet – TCP/IP12V/7Ah akumulator za do 24h autonomnog radapunjač akumulatora sa maks. 2,5Azaštita akumulatora od dubokog pražnjenjaalarmi izlaz za nestanak spoljasnjeg napajanjavećina konektora u obliku RJ-11 i odvojivih luster klemi (5mm)

€500.00*